E k o n o s t a t
E K O N O S T A T - slúži na obohatenie zmesy pri vyžších a maximálnych otáčkach motora. Tvoria ho tri trysky vo vrchnom víku karburátora. Spúšťa sa automaticky - podtlakom. Majú ho všetky karburátory ESDR Š105-120 a SEDR iba Š130-136. Niektorí majitelia Škodoviek vedia, že ho tam majú ale máloktorí ho vedia vedome využiť. Najefektivnejšie využitie ekonostatu je na rovných cestách a na autostrádach a tiež pri predbiehaní. Ak máte urobené otváranie druhej komory mechanicky, tak je spúšťanie ekonostatu jednoduchšie. Pri ustálenej rýchlosti okolo 90 až 120km/hod. stačí pootvoriť druhú komoru na 10-20 se-
kúnd a potom ju uzavrieť, tak aby ste išli iba na prvú komoru. Tým sa docieli, že sa v karburátore vytvorí dostatočný podtlak na spustenie ekonostatu. Potom, veľmi pomaly, treba uberať plyn, dovtedy, kým sa rýchlosť prestane zvyšovať. A zrazu zistíte, že pri tej istej alebo pri vyžšej rýchlosti máte podstatne menej stlačený plynový pedál. Pre tých horlivejších existuje niekoľko úprav ekonostatu ja som odskúšal nasle-
dovné tri spôsoby:

 1. na pôvodnom SEDR-i som zväčšil trysku zmesy na 1.2mm a paliva na 1,0mm - okamžitý účinok.
 2. vymeniť vrchné výko zo ESDR-a dať ho na SEDR najlepšie ESDR z Š120LS,GLS
 3. najlepšie my funguje, na môj štýl jazdy, zväčšenie iba trysky zmesy na 1,1mm
Pre tých čo nemajú príručky o karburátore 32 SEDR vyraz.č.2951 zo Š130-136 tak má tieto trysky ekonostatu:
tryska paliva    - 0,60mm
tryska zmesy    - 0,95mm
tryska vzduchu - 0,70mm

Karburátor 32 ESDR Š 120-120GLS od roku X.1979 vyraz.číslo 2926,2940 má zase nasledovné hodnoty:
tryska paliva     - 0,60mm(L) - 0,70mm(LS,GLS)
tryska zmesy    - 1,10mm
tryska vzduchu - 0,70mm

POZOR! Na karburátor SEDR zo Š105-120 vyraz.č. 2931 až 3 sa nedá prehodiť vrchné víko s ekono-
statom.
Oni nemajú v tele karburátora vyvŕtané otvory na jeho spustenie, preto ho ani nemajú.

Ďakujem za mail!

Aktualizované: