Optimalizované na rozlíšenie 800x600!!!

Celý princím spočíva v tom, že som odpojil podtlakovú reguláciu otvárania 2.komory a nahradil som ju privarením konzolky na mechanizmus odistenia z 1.komory! Novú privarenú konzolku som vyrobil zo starej konzolky - odpílením konca z mechanizmu odistenia z 1.komory, alebo môžte použiť ľubovolný plech požadovanej hrúbky - len sa viacej nabrúsite. Zvar treba dobre prevariť a potom zabrúsiť aby sa zachovala funkčnosť pôvodného mechanizmu.Pri montáži zachovajte tolerancie uvedené na priloženom náčrtku, prípadné tvarové nerovnosti zapílnikujte.Otvor pre pôvodnú pružinu prevŕtajte na 3,0mm a vložte tam skrutku M3x12 až 14mm a z vnútornej strany zaistite maticou.Pri montáži nasaďte pôvodnú pružinu na túto skrutku inak by sa deformovala keby ste ju dali do pôvodného otvoru. Nezabudnite na zaistenie otvoru krátkou skrutkou pre podtlak z druhej komory po odpojení podtlakovej regulácie-inak sa Vám bude dostávať viac vzduchu do 2.komory. Po montáži celý mechanizmus otvárania vyskúšajte na NENAŠTARTOVANOM MOTORE!!!Pri postupnom stáčaní plynového pedála budete po určitom čase cítiť väčší odpor a to je ten okamih kedy sa začína otvárať druhá komora. Pri stlačení plynového pedálu na podlahu by mala byť naplno otvorená druhá komora.Pri ubratí musí pružina, ktorá je zachytená na konzolke o skrutku vrátiť celý mechanizmus do pôvodného stavu inak .............?!

Praktické skúsenosti a jazda: Celý systém funguje keď všetky pohyblivé súčiastky mechanizmu sú dostatočne namazané. Preto doporučujem, najmä tým starším Škodovkárom, prečistiť a premazať plynové lanko a mechanizmus klapiek karburátora. Osvečilo sa tiež miesto pôvodnej pružiny vracania sa mechanizmu dať o niečo silnejšiu pružinu. Všetky montáže, ktoré som robil fungovali na prvý raz.

Kto pozná Škodovácke motory rady 105-130 tak vie ako s plynom zaobchádzať-tým horlivejším doporučujem, ak poznajú iba dve polohy plynu (na podlahe a ubraté) aby ruku pri rozbehu nedávali z rýchlostnej páke dole. Ak máte otáčkomer tak pri "podlahovom pridávaní" točte do 5000ot/min a potom prehadzujte hore - to sa týka od 1.až po 3. stupeň - 4. stupeň do 4000-4500ot/min a potom zaradte 5.stupeň a choďte na otvorenú 1.komoru na doraze otvorenia 2.komory. Keď pôjdete po autostráde tak pri rýchlosti cca 130km/hod na 5.rýchlostnom stupni otvorte druhú komoru asi na 35-45% a nechajte kým sa auto rozbehne na asi 160km/hod(S136) a 140km/hod (S130). Potom pomaly uberajte plyn až bude otvorená iba klapka 1.komory. Rýchlosť, ktorú ste dosiahli pri otvorení 2.komory by mala ostať rovnaká.

Všetko dobre funguje, keď je správne nadstavený karburátor, predzápal a všetky mechanizmy, ktoré v plývajú na dobrý chod motora.
Kliknutím sa Vám zväčší!
Na Vaše otázky rád odpoviem:

Nebojte sa - napíšte!