Meranie hladiny v plavákovej komore.
  
Pre správnu funkčnosť karburátora ESDR a SEDR má aj vplyv výška hladiny v plavákovej komore. Kým pristúpime k samotnému meraniu je nutné skontrolovať a vyčistit prípadne vymeniť nasledovné súčasti:

 -odkalovaciu nádržku so sitkom umiestnenú pred benzínovým čerpadlom
 -filtračné sitko vo vrchnom víku karburátora
 -ihlový ventil v karburátore

 1.Odkalovaciu nádržku s filtrom vymontujeme jednoduchým povolením spodnej matice pod nádržkou. Prí-padnú nečistotu vylejeme spolu s benzínom. Sitko prefúkame s tlačeným vzduchom. Skontrolujte aj testnia-cu gumičku! V prípade akého koľvek poškodenia tesnenenia vymente za nové! Vyčistené sitko s vyumý-vanou nádržkou namontujeme späť.
 2.Na vrchnom víku zo zadu povolíme klúčikom č.14 maticu a vyberieme z otvoru sitko, z ktorého odstráni-me prípadnú nečistotu a z vnútra ho prefúkame vzduchom. Skontrolujte fíbrové tesnenie pod maticou a o -čistené sitko s novým tesnením namontujeme do otvoru a s citom zatiahneme. Ja ešte túto maticu poisťu-jem lepidlom na skrutky - lepšie tesní a drží.
 POZOR! Treba skontrolovať aj vstupnú kovovú trubku, kde sa pripája benzínová hadička, ktorá je iba za-lisovaná do AL-zliatiny. Často po zohriatí karburátora cez ňu presakuje benzín! Uchopte ju do klieští skús-te ju pootočiť. Ak sa otáča ľahko vytiahnite ju von. Koniec zdrsnite napr.zubami klieští-stlačením. Naneste na zdrsnený koniec lepidlo na poistenie skrutiek a narazte ju späť do otvoru vrchného víka a nechajte min. dve hodiny zaschnúť.
  Ak sa otáča ťažko a nedá sa vybrať, stačí po konci trubky silnejšie klepnúť kladivom cez tvrdú drevenú podložku.
3.Ihlový ventil vyskrutkujete trubkovým klúčom č.10 po demontáži plaváku. Kontrolu urobte tak, že na špičke kde ventil tesní nesmie byť viditeľná ryha. Ak je, kúpte celý ihlový ventil nový aj s maticou. Nedo-poručujem vymieňať iba ihlu-stred ventilu! Skontrolujte aj plavák či náhodou v ňom nie je benzín.

  Tesnosť všetkých spomínaných a kontrolovaných dielov najlepšie a najzodpovednejšie overíte, keď prírubu s pripojenou hadičkou od benzínového čerpadla otočíte, plavákom hore a položte ju vodorovne napr. na karburátor a páčkou na benzínovom čerpadle zatlačte minimálne 10-krát.
  Cez ventil, zaslepovaciu maticu a ani cez benzínovú trubku nesmie presakovať benzín!

Ak máte teraz hore spomínané veci OK, tak možte prístúpiť k samotnému meraniu výšky hladiny v plavá-kovej komore.

  Najjednoduchší spôsob merania je v malej sklenenej alebo umelohmotnej nádobe, na ktorú položíme kom-pletné víko aj s tesnením a s pripojenou benzínovou hadičkou. Pred meraním si označte na dvoch protilah-lých stranách s posuvným meradlom na nádobke rysky 18-20 mm od vrchu nádobky spolu s tesnením. Ná-dobku s vrchným víkom si môžte položiť buď na karburátor alebo ak si predĺžite benzínovú hadičku, tak aj mimo motorový priestor. Ale pozor! Nádobka musí byť vo vodorovnej polohe! Pritlačte rukou vrchné víko o nádobku a ručne načerpajte benzín do nádobky. Pri čerpaní pozorujte ako sa správa plavák. Pri naplnení nádobky benzínom a uzavretí ihlového ventilu ešte stlačte cca 5-krát páčku na benzínovom čerpadle. Nás-ledne skontrolujte či hladina je medzi ryskami 18 až 20 mm. Meranie zopakujte minimálne dva krát! V prí-pade keď hladina je mimo rysiek, tak ohyňaním jazýčku pod spätným ventilom nadstavíme správnu výšku hladiny.
  Ja osobne nadstavujem výšku hladiny na všetkých doteraz upravovaných karburátoroch na 19 mm (lepšie štarty,reakcia na plyn) a tým čo majú upravované motory do výkonu tak nadstavujem na 18 mínus 1 mm a tiež potom vŕtam ihlový ventil na 2,0 mm (originál je 1,5 mm).
  Tento spôsob mi moc nevyhovoval, lebo som chcel vidieť skutočnú výšku hladiny, priamo v plavákovej komore karburátora. Predchodcovia karburátorov ESDR A SEDR mali hlavnú trysku montovanú z vonku karburátora, tak že do otvoru hlavnej trysky sa dal jednoduchý priehľadný prípravok a po natlačení ben-zínu do plavákovej komory ste mohli priamo vidieť skutočnú výšku hladiny v plavákovej komore.Tak som si vyrobil jednoduchý prípravok.
  Z nepoužiteľného karburátora som zobral kryt akceleračnej pumpičky a odpílil som z neho prírubu čo drží mechanizmus a piestik. Do vnútra som vyrezal a vlepil obyčajné plexisklo a na úplnom vrchu som nechal cca 0,3 mm medzeru ako odvzdušňovací otvor. Do starej membrány som vystrihol obdĺžnikový otvor, tak aby mi nebránil v priezore cez plexisklo, ale aby ešte tesnil. Pri priezore som si urobil dve rysky 18 a 20 mm od vrchu karburátora (aj s tesnením). Takto upravený kryt som otočil o 180 stupňov a namontoval miesto originálneho krytu akceleračnej pumpičky na karburátor bez vrchného víka a namontovanom na sacom potrubí. Vrchný kryt som položil na svoje miesto a prichytil skrutkami a natlačil som benzín. Pri pohľade do priezoru s plexisklom som pekne videl skutočnú výšku hladiny, meranú priamo v karburátore. V prípade nadstavenia plaváku som injekčnou striekačkou odobral menšie množstvo benzínu z plavákovej komory a po úprave dorazu na plaváku som znovu dal vrchné víko na karburátor a odmeral hladinu. Po skončení merania som znovu vysal všetok benzín, demontoval prípravok a namontoval späť celú akcele-račnú pumpičku. Pri tomto meraní je nutné mať auto na vodorovnej ploche, čo možte skontrolovať vodová-hou, ktorú položíte na karburátor v priečnom aj priamom smere. A tu je schématicky náčrtok prípravku.
  Menšia nevýhoda tohto merania je, že do priestoru akceleračnej pumpičky nateká benzín cez trysku od-toku, ktorá má priemer iba 0,4 alebo 0,6 mm (podľa typu karburátora) a trochu to dlhšie trvá, kým tam benzín natečie. Ak ste mali pred meraním karburátor von z auta, tak je potom lepšie vybrať guličku, ktorá slúži ako spätný ventil pri nasávaní benzínu z plavákovej komory do priestoru akceleračnej pumpičky. Je pod skrutkou, ktorá je zapustená v prírube nad akceleračnou pumpičkou. Gulička vypadne až po otočení karburátora - hore dnom. Meranie Vám pojde rýchlejšie.
Pozor! Po skončení merania nezabudnite guličku dať späť a zaistiť otvor pôvodnou skrutkou.

  RADY:
 - ak často dávate vrchný kryt dole, vymente pôvodné skrutky za imbusové.
 - ošetrite a namažte všetky lanka, čo idú do karburátora
 - nedoťahujte karburátor silno k prírube sacieho potrubia - prehne sa!
 - to isté platí pre vrchné víko karburátora
 - zaslepte si otvor, na kryte filtra pre uchytetie o stred. maticu na vrchnom víku karburátora
 - ľavú stranu filtra zaistite radšej efektnou ťažnou pružinou

Ďakujem za mail!

Aktualizované: