Klikni na znak SKODA! Otváranie 2.komory mechanicky. Otváranie druhej komory mechanicky.
Leštenie a frézovanie. Leštenie a frézovanie.
Meranie hladiny. Meranie hladiny.
Ekonostat.Ekonostat.

Všetky úpravy, ktoré sú opísane na tychto stránkach sú odskúšané a overené v praxi.
V prípade nedodržiania postupu alebo urobenie zmien, ktoré nie sú popisované
na stránkach, prípadné možné následky znáša samotný realizátor!


Aktuálna ponuka!

Ďakujem za mail!

Aktualizované: